Насловна

Историјат

Документи

Црковен Одбор

Изградба

Гостинска книга

Слики ФБ

Видео

Аудио

Контакт..:: ДОНАЦИИ ::..
† Свети Наум Охридски

Kontonr.: 625368204
blz: 12000-BankAustria
Архиепископ

Митрополит

Свештеник

Богослужби

Молитви

Акатист

Житие

Пр. Календар


†мпц линковиNasata Facebook Strana!

Nasata twitter Strana!

Nasata google+ Strana!~* помагатели *~

Avstrija-Makedonija

Avstrija-Makedonija

mirko

~* р е к л а м и *~

KUD MAKEDONKA VIENA


Годишно Собрание 2013 год.На собранието кое се одржа недела 03.02.2013 год. беа присутни околу 80-на членови.

Претседателот г. Димче Лазовски го прочита предлог дневениот ред составен од Ц.О.
кој едногласно се прифати од присутните членови.


1.Претседателот Димче Лазовски го отвори годишното собрание.

2. Избор на работно претседателство кое ќе го води годишното собрание:

- За претседател беше предложен и избран Отецот Дејан Димитијевски
- Записничари: Борис Лозановски и Петар Трајковски
- Оверувачи: Александар Митановски и Роберт Јосифоски

3. Извештај за работењето на црковниот одбор – известуваше претседателот Димче Лазовски.

- постигнатото во 2012 г.
- планови за идните пројекти во 2013 г.

4. Извештај на секретарските и административните работи:


– Известуваше секретарот г. Златко Николоски околу секретарските активности.
- постигнати контакти
- остварени комуникации

5. Финансиски извештај известува благајникот Врглески Илко


-Извештајот беше напишан на задната страна од листот со дневниот ред кој
благајникот Иљко Врглески го појасни подетално со конкретни износи.

6. Свое обраќање на годишното собрание имаше и свештеникот Отец Дејан Димитријевски


7. Дискуците во врска со финансиската состојба ги објаснуваа секретарот Златко Николоски и претседателот Димче Лазовски.


- редовна отплата на кредитот за купување на имотот
- редовна поддршка на црковната општина со парохијал
- редовен свештеник
8. Предлози од страна на присутните за подобрување на работата на црковната општина
- Немаше предлози.
9. Предлози за пријавување на нови членови на црковниот одбор на Св Наум Охридски–Виена.
- Немаше заитересирани кој сакаа да станат членови на црковниот одбор
Состанокот заврши во 17.30 часот.
Деталите од записникот кој се водеше во текот на дискусите ќе биде нахнадно објавен.

...............................................................................................................................

† Сите права задржани / Copyright © 2011-2013 Роберт
Makedonija