Насловна

Историјат

Документи

Црковен Одбор

Изградба

Гостинска книга

Слики ФБ

Видео

Аудио

Контакт..:: ДОНАЦИИ ::..
† Свети Наум Охридски

Kontonr.: 625368204
blz: 12000-BankAustria
Архиепископ

Митрополит

Свештеник

Богослужби

Молитви

Акатист

Житие

Пр. Календар


†мпц линкови


* Помагатели *

Avstrija-Makedonija

Avstrija-Makedonija

mirko

† Македонска Православна Црква Свети Наум Охридски од Виена. Ова е дел кој е посветен за членовите на Црковниот Одбор Свети Наум Охридски.

† Групна фотографија од црковниот одбор †


ЦРКОВЕН ОДБОР 2013 година

.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Лазовски Димче

ПОДПРЕТСЕДАТЕЛ

Дoмазетовски Љупчо

БЛАГАЈНИК

Врглевски Илко

ЗАМЕНИК БЛАГАЈНИК

Аврамовски Боге

СЕКРЕТАР

Николовски Златко

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР

Петрески Роберт

 

ЗАПИСНИЧАР

Бoгоевски Душко

 

ЗАПИСНИЧАР

Клекачкоски Дејан

ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ

Митревски Живко

КОНТРОЛЕН ОДБОР

Дивјакоски Стево

КОНТРОЛЕН ОДБОР

Дишлиевски Спасе

КОНТРОЛЕН ОДБОР

Најдовски Горан

ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ

Танев Ѓорѓи

ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ

Лазовски Ѓорѓи

ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ

Борче Јанев

ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ

Зоран Кузмановски

ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ

Јанков Цветан

ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ

Киселовски Борче

† Сите права задржани / Copyright © 2011-2013 Роберт
Makedonija